posted at 10:18 pm on Friday, Jul 05 with 126 notes

tags: yusa kouji  suzumura kenichi  sugita tomokazu  yoshino hiroyuki  toriumi kousuke  Hiroki Takahashi  kakki  seiyuu  
 1. seiyuulove reblogged this from ambidextrousfukuyama
 2. ambidextrousfukuyama reblogged this from trasga
 3. fairy-unikorn reblogged this from trasga
 4. nekomati reblogged this from trasga
 5. captainsmikoshiba reblogged this from trasga
 6. erm-mah-gersh reblogged this from trasga
 7. jersale reblogged this from trasga
 8. m-kisa reblogged this from trasga
 9. pramzz reblogged this from trasga
 10. kihentai reblogged this from trasga
 11. yaoiotome reblogged this from trasga