posted at 10:27 pm on Tuesday, Aug 27 with 93 notes

tags: sugita tomokazu  nakamura yuuichi  fujiwara keiji  mamoru miyano  ono daisuke  seiyuu  ♡ this drama cd  
 1. saeki-rue reblogged this from rocktqueen
 2. oninohime reblogged this from trasga
 3. hetanila reblogged this from trasga
 4. rcjpmuse reblogged this from trasga
 5. rocktqueen reblogged this from trasga
 6. mariarosacecilia reblogged this from trasga
 7. redhairedpansy reblogged this from trasga
 8. kminaks reblogged this from trasga
 9. myzubari reblogged this from trasga
 10. much-imagine reblogged this from trasga
 11. sakunari10 reblogged this from trasga
 12. lanjenshi reblogged this from trasga
 13. ariasd reblogged this from trasga
 14. yutsukism reblogged this from trasga
 15. swifey reblogged this from trasga
 16. bakaluki reblogged this from trasga