(Source: moca-news.net)

posted at 6:29 am on Friday, Nov 15 with 65 notes

tags: mafia kajita  sugita tomokazu  okamoto nobuhiko  ono kensho  haruka tomatsu  kotobuki minako  etc.  seiyuu  
  1. beanieluvjae reblogged this from trasga
  2. silenthatter reblogged this from seiyuunotabi
  3. riki-soundline reblogged this from seiyuunotabi
  4. seiyuunotabi reblogged this from trasga
  5. itsmomomofo reblogged this from trasga
  6. midori37 reblogged this from skyyma
  7. skyyma reblogged this from trasga
  8. minudesu reblogged this from trasga
  9. ebeecchi reblogged this from trasga